Güneş: Benlik Gezegeni

Güneş nasıl ışık saçıyorsa, yaşamı da öyle sağlar. Bu gezegen (ışık ve yıldız olarak da bilinir) benliği, kişinin kişiliğini ve egosunu, ruhu ve bireyi benzersiz kılan şeyin ne olduğunu temsil eder. Bu bizim kimliğimiz ve dünyaya karşı yüzümüzdür. Güneş ayrıca yaratıcı yetenek ve bireyin günlük yaşamın zorluklarını karşılama gücünden de bahseder.

Birinin doğal babası, kocası ve diğer erkek etkileri, çocuklar gibi güneş tarafından yönetilir. Güneşin enerjisi güçlüdür ve onun ardından otorite, liderlik etme yeteneği ve bireyin özü, temel varlığı gelir. Bu gezegenin iradesiyle, kendimizi dünyada tezahür ettirmeyi öğreniriz.

Güneş görkemlidir ve asil havasına uygun olarak, kraliyet ve daha yüksek makamları yönetir. Bu küre aynı zamanda sağlığımızın ve esenliğimizin de efendisidir. Güneşin altın parıltısı, bize güç, enerji ve başarma isteği aşılayan hayati bir yaşam gücüdür. Diğer gezegenlere güç veren güneştir, bu yüzden bu gezegen astrolojide kilit bir role sahiptir.

Güneş, her burcu ziyaret etmek için yaklaşık bir ay harcar ve zodyakın 12 burcunu gezmesi bir yıl sürer. Eril enerjidir ve Aslan’ı ve beşinci evi yönetir.