Ay: Duyguların Hükümdarı

Ay, astrolojide duygularımızı, ruh halimizi, içgüdülerimizi, anılarımızı ve annemizle olan ilişkimizi temsil eder. Ayrıca Dünya’ya en yakın gök cismi olduğu için gelgitler, doğurganlık ve kadın enerjisi ile de bağlantılıdır. Ay, zodyakın çevresinde hızlı bir şekilde dönerken, her burçta farklı yönlerini ortaya çıkarır. Bu yazıda, Ay’ın astrolojideki anlamını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Ay’ın Duygusal Etkisi

Ay, duygularımızın hükümdarı olarak bilinir. Duygularımız, hayatımızda nasıl hissettiğimiz ve başkalarına nasıl davrandığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ay, duygularımızın akışkanlığını ve değişkenliğini yansıtır. Bazen neşeli, bazen üzgün, bazen öfkeli, bazen sevgi dolu olabiliriz. Ay, bu duygusal dalgalanmaları yönetir ve bize kendimizi ifade etme ve dengeleme yolları sunar.

Ay ayrıca ruh halimizi de belirler. Ruh halimiz, o anki enerji seviyemizi, motivasyonumuzu ve ilgimizi gösterir. Ay’ın konumu ve fazı, ruh halimizi etkileyebilir. Örneğin, dolunayda daha coşkulu ve sosyal olabiliriz. Yeni ayda ise daha içe dönük ve sessiz olabiliriz. Ay’ın burçlara göre değişen ruh hali etkilerini öğrenmek için burçlar bölümüne bakabilirsiniz.

Ay’ın İçgüdüsel Etkisi

Ay, içgüdülerimizi de yönetir. İçgüdülerimiz, bize doğru veya yanlış olduğunu hissettiren sezgisel sinyallerdir. Ay, bize içgüdülerimize güvenmeyi ve onlara kulak vermeyi öğretir. İçgüdülerimiz bize hayatta kalmamızı sağlayan önemli bilgiler verebilir. Örneğin, tehlikeli bir durumda kaçmamız veya savaşmamız gerektiğini söyleyebilir. İçgüdülerimiz aynı zamanda bize hayatımızda neyin önemli olduğunu ve neye odaklanmamız gerektiğini de gösterebilir.

Ay’ın Anısal Etkisi

Ay, anılarımızla da ilgilidir. Anılarımız, geçmişte yaşadığımız deneyimleri hatırlamamızı sağlar. Ay, bize anılarımızdan ders çıkarmayı ve onları gelecekteki kararlarımızda kullanmayı öğretir. Anılarımız aynı zamanda kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi de belirler. Ay, bize köklerimizi ve geçmişimizi hatırlatır.

Ay’ın Annemizle Olan İlişkimizi Etkilemesi

Ay, astrolojide annemizi ve kadın ile çocuk arasındaki ilişkiyi simgelediği için tanrıça gibidir. Bu gezegen (aynı zamanda bir ışık kaynağı olarak da bilinir), kişinin hayatındaki kadınlara ve onların besleyici rolüne hitap eder. Doğurganlık, hamilelik ve doğum da Ay tarafından yönetilir.

Annemizle olan ilişkimiz, hayatımız boyunca bize nasıl davranılması gerektiğini öğreten ilk ilişkidir. Annemiz bize sevgi, güven, güvenlik, şefkat ve bakım verir. Annemiz tarafından okşandığımız ve okşandığımız ve onun şefkatli dokunuşunu hissettiğimiz ilk anlarımızdan itibaren Ay’ın gümüşi parıltısını yaydığını görüyoruz.

Ay, bize annemizle olan ilişkimizi iyileştirmeyi, ona saygı duymayı ve onunla bağ kurmayı öğretir. Ay aynı zamanda bize kendi içimizdeki anne enerjisini uyandırmayı ve kendimize ve başkalarına bakmayı da öğretir.

Ay’ın Burçlara Göre Etkileri

Ay, her burçta yaklaşık 2 1/2 gün geçirir ve zodyakın çevresini 28 gün içinde döner. Her burçta Ay’ın farklı yönlerini ortaya çıkarır. Ay’ın burçlara göre etkileri şöyledir:

 • Koç: Ay, Koç’ta cesur, maceracı, lider ve rekabetçi olur. Duygularını açıkça ifade eder ve hemen harekete geçer. Ancak sabırsız, öfkeli ve dürtüsel de olabilir.
 • Boğa: Ay, Boğa’da sabit, pratik, güvenilir ve zevkli olur. Duygularını sakin ve istikrarlı bir şekilde yaşar ve güvenlik arar. Ancak inatçı, maddi ve tembel de olabilir.
 • İkizler: Ay, İkizler’de meraklı, iletişimsel, esnek ve zeki olur. Duygularını sözel olarak ifade eder ve yeni bilgiler arar. Ancak kararsız, yüzeysel ve dağınık da olabilir.
 • Yengeç: Ay, Yengeç’te duyarlı, şefkatli, koruyucu ve yaratıcı olur. Duygularını derinden yaşar ve aileye bağlıdır. Ancak hassas, alıngan ve kapalı da olabilir.
 • Aslan: Ay, Aslan’da gururlu, cömert, yaratıcı ve eğlenceli olur. Duygularını coşkulu bir şekilde ifade eder ve ilgi çeker. Ancak kibirli, bencil ve dramatik de olabilir.
 • Başak: Ay, Başak’ta çalışkan, titiz, analitik ve yardımsever olur. Duygularını mantıklı bir şekilde yaşar ve düzen arar. Ancak eleştirel, endişeli ve mükemmeliyetçi de olabilir.
 • Terazi: Ay, Terazi’de uyumlu, diplomatik, zarif ve adaletli olur. Duygularını nazik bir şekilde ifade eder ve ilişkilere önem verir. Ancak kararsız, yalancı ve çatışmadan kaçan da olabilir.
 • Akrep: Ay, Akrep’te tutkulu, gizemli, güçlü ve dönüştürücü olur. Duygularını yoğun bir şekilde yaşar ve sırları ortaya çıkarır. Ancak kıskanç, intikamcı ve takıntılı da olabilir.
 • Yay: Ay, Yay’da iyimser, maceracı, felsefi ve özgür olur. Duygularını neşeli bir şekilde ifade eder ve anlam arar. Ancak abartılı, sorumsuz ve saygısız da olabilir.
 • Oğlak: Ay, Oğlak’ta sorumlu, disiplinli, pratik ve başarılı olur. Duygularını kontrollü bir şekilde yaşar ve hedeflerine ulaşır. Ancak soğuk, mesafeli ve katı da olabilir.
 • Kova’da Ay, değişime açık, gruplara uyumlu ve geleceğe yönelik olur. Ancak duygusuz, asi ve marjinal de olabilir.
 • Balık’ta Ay, sezgisel, hayalci, fedakar ve mistik olur. Duygularını empatik bir şekilde yaşar ve ruhsal bağlantı arar. Ancak kaçıcı, kurban rolüne giren ve gerçeklikten kopan da olabilir.

Ay’ın Evlerdeki Etkileri

Ay, astrolojide evler olarak adlandırılan 12 farklı hayat alanını da etkiler. Ay’ın doğum haritasındaki evi, kişinin duygusal ihtiyaçlarını, güvenlik aradığı alanları ve annesiyle olan ilişkisini gösterir. Ay’ın evlere göre etkileri şöyledir:

 • Birinci Ev: Ay, birinci evde kendini ifade etme, kişilik, görünüm ve ilk izlenimlerle ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak kendilerine güvenirler ve dışa dönük olurlar. Ancak ruh halleri değişken ve dengesiz de olabilirler.
 • İkinci Ev: Ay, ikinci evde maddi kaynaklar, değerler, yetenekler ve özgüvenle ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak güvenlik ve istikrar ararlar ve pratik olurlar. Ancak maddiyata bağımlı ve tutucu da olabilirler.
 • Üçüncü Ev: Ay, üçüncü evde iletişim, zihin, öğrenme, kardeşler ve yakın çevreyle ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak meraklı ve esprili olurlar ve sözel olarak ifade ederler. Ancak dağınık ve yüzeysel de olabilirler.
 • Dördüncü Ev: Ay, dördüncü evde aile, kökler, ev, geçmiş ve iç dünya ile ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak şefkatli ve koruyucu olurlar ve aileye bağlıdırlar. Ancak alıngan ve kapalı da olabilirler.
 • Beşinci Ev: Ay, beşinci evde yaratıcılık, eğlence, aşk, çocuklar ve spekülasyonlarla ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak coşkulu ve cömert olurlar ve ilgi çekerler. Ancak dramatik ve bencil de olabilirler.
 • Altıncı Ev: Ay, altıncı evde çalışma, sağlık, hizmet, rutinler ve detaylarla ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak çalışkan ve yardımsever olurlar ve düzenli olurlar. Ancak endişeli ve mükemmeliyetçi de olabilirler.
 • Yedinci Ev: Ay, yedinci evde ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, anlaşmalar ve uyumla ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak uyumlu ve diplomatik olurlar ve ilişkilere önem verirler. Ancak kararsız ve bağımlı da olabilirler.
 • Sekizinci evde Ay, duygusal olarak tutkulu ve güçlü olurlar ve sırları ortaya çıkarırlar. Ancak kıskanç ve intikamcı da olabilirler.
 • Dokuzuncu Ev: Ay, dokuzuncu evde felsefe, inanç, yüksek öğrenim, seyahat ve yabancı kültürlerle ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak iyimser ve maceracı olurlar ve anlam ararlar. Ancak abartılı ve sorumsuz da olabilirler.
 • Onuncu Ev: Ay, onuncu evde kariyer, başarı, statü, otorite ve toplumla ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak sorumlu ve disiplinli olurlar ve hedeflerine ulaşırlar. Ancak soğuk ve mesafeli de olabilirler.
 • Onbirinci Ev: Ay, onbirinci evde arkadaşlar, gruplar, idealler, umutlar ve gelecek planlarıyla ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak orijinal ve yenilikçi olurlar ve gruplara uyum sağlarlar. Ancak duygusuz ve asi de olabilirler.
 • Onikinci Ev: Ay, onikinci evde bilinçaltı, rüyalar, gizli düşmanlar, fedakarlık ve ruhsallıkla ilgilidir. Bu kişiler duygusal olarak sezgisel ve hayalci olurlar ve ruhsal bağlantı ararlar. Ancak kaçıcı ve kurban rolüne giren de olabilirler.

Ay’ın Fazları

Ay’ın fazları, Ay’ın Güneş’ten aldığı ışığın miktarını ve şeklini gösterir. Ay’ın fazları aynı zamanda Ay’ın enerjisini de yansıtır. Ay’ın fazları şöyledir:

 • Yeni Ay: Yeni ayda Ay tamamen karanlıktır. Bu faz yeni başlangıçlar, niyetler, tohum ekmek için uygundur.
 • Hilal: Hilal fazında Ay biraz ışık alır. Bu faz büyüme, hareket, cesaret için uygundur.
 • İlk Dördün: İlk dördün fazında Ay yarım ay şeklindedir. Bu faz aksiyon, karar, mücadele için uygundur.
 • Dolunay: Dolunayda Ay tamamen aydınlanır. Bu faz sonuçlar, açığa çıkma, paylaşma için uygundur.
 • Son Dördün: Son dördün fazında Ay yine yarım ay şeklindedir. Bu faz bırakma, iyileşme, öğrenme için uygundur.
 • Azalan Hilal: Azalan hilal fazında Ay az ışık alır. Bu faz geri çekilme, dinlenme, hazırlık için uygundur.

Ay’ın Yükselen Burçla İlişkisi

Yükselen burç veya ascedant, doğum haritasında doğu ufku ile kesişen burçtur. Yükselen burç kişinin dışa yansıttığı imajını, fiziksel görünümünü ve ilk izlenimini gösterir. Yükselen burç aynı zamanda kişinin hayata bakış açısını da belirler.

Ay’ın yükselen burçla ilişkisi ise kişinin duygusal ihtiyaçlarını ve güvenlik aradığı alanları gösterir. Ay’ın yükselen burca göre etkileri şöyledir:

 • Koç Yükselen: Koç yükselenler kendine güvenen, cesur, lider ve rekabetçi bir imaj verirler. Duygusal olarak kendilerini ifade etmeye ve harekete geçmeye ihtiyaç duyarlar.
 • Boğa Yükselen: Boğa yükselenler sabit, pratik, güvenilir ve zevkli bir imaj verirler. Duygusal olarak güvenlik ve istikrar ararlar ve maddi kaynaklara önem verirler.
 • İkizler Yükselen: İkizler yükselenler meraklı, iletişimsel, esnek ve zeki bir imaj verirler. Duygusal olarak yeni bilgiler ve fikir alışverişi ararlar ve sözel olarak ifade ederler.
 • Yengeç Yükselen: Yengeç yükselenler duyarlı, şefkatli, koruyucu ve yaratıcı bir imaj verirler. Duygusal olarak aileye ve geçmişe bağlıdırlar ve derin duygular yaşarlar.
 • Aslan Yükselen: Aslan yükselenler gururlu, cömert, yaratıcı ve eğlenceli bir imaj verirler. Duygusal olarak ilgi ve takdir ararlar ve coşkulu bir şekilde ifade ederler.
 • Başak Yükselen: Başak yükselenler çalışkan, titiz, analitik ve yardımsever bir imaj verirler. Duygusal olarak düzen ve detay ararlar ve mantıklı bir şekilde yaşarlar.
 • Terazi Yükselen: Terazi yükselenler uyumlu, diplomatik, zarif ve adaletli bir imaj verirler. Duygusal olarak ilişkilere ve anlaşmaya ihtiyaç duyarlar ve nazik bir şekilde ifade ederler.
 • Akrep Yükselen: Akrep yükselenler tutkulu, gizemli, güçlü ve dönüştürücü bir imaj verirler. Duygusal olarak yoğunluk ve sır ararlar ve sırlarını saklarlar.
 • Yay yükselenler duygusal olarak anlam ve macera ararlar ve neşeli bir şekilde ifade ederler.
 • Oğlak Yükselen: Oğlak yükselenler sorumlu, disiplinli, pratik ve başarılı bir imaj verirler. Duygusal olarak hedeflerine ve statülerine bağlıdırlar ve kontrollü bir şekilde yaşarlar.
 • Kova Yükselen: Kova yükselenler orijinal, yenilikçi, bağımsız ve insancıl bir imaj verirler. Duygusal olarak değişime ve gruplara açıktırlar ve akılcı bir şekilde ifade ederler.
 • Balık Yükselen: Balık yükselenler sezgisel, hayalci, fedakar ve mistik bir imaj verirler. Duygusal olarak ruhsal bağlantı ve empati ararlar ve hayal güçleriyle yaşarlar.

Ay’ın Transitleri

Ay’ın transitleri, Ay’ın doğum haritasındaki gezegenlerle veya evlerle olan geçici ilişkileridir. Ay’ın transitleri, günlük duygularımızı, ruh halimizi, içgüdülerimizi ve tepkilerimizi etkiler. Ay’ın transitleri şöyledir:

 • Ay-Güneş transitleri: Ay-Güneş transitleri, kişinin kendini ifade etme, kişilik, ruh hali ve enerji seviyesiyle ilgilidir. Ay-Güneş transitleri aynı zamanda yeni ay veya dolunay gibi önemli fazları da gösterir.
 • Ay-Ay transitleri: Ay-Ay transitleri, kişinin duygusal ihtiyaçları, güvenlik arayışı, annesiyle olan ilişkisi ve geçmişiyle ilgilidir. Ay-Ay transitleri aynı zamanda kişinin doğum haritasındaki ay fazını da gösterir.
 • Ay-Merkür transitleri: Ay-Merkür transitleri, kişinin iletişim, zihin, öğrenme, kardeşler ve yakın çevresiyle ilgilidir. Ay-Merkür transitleri aynı zamanda duygusal zekayı da gösterir.
 • Ay-Venüs transitleri: Ay-Venüs transitleri, kişinin aşk, ilişkiler, değerler, zevkler ve güzellikle ilgilidir. Ay-Venüs transitleri aynı zamanda duygusal uyumu da gösterir.
 • Ay-Mars transitleri: Ay-Mars transitleri, kişinin hareket, cesaret, mücadele, öfke ve cinsellikle ilgilidir. Ay-Mars transitleri aynı zamanda duygusal tepkileri de gösterir.
 • Ay-Jüpiter transitleri: Ay-Jüpiter transitleri, kişinin iyimserlik, felsefe, inanç, genişleme ve şansla ilgilidir. Ay-Jüpiter transitleri aynı zamanda duygusal bolluğu da gösterir.
 • Ay-Satürn transitleri: Ay-Satürn transitleri, kişinin sorumluluk, disiplin, kısıtlama, olgunluk ve korkuyla ilgilidir. Ay-Satürn transitleri aynı zamanda duygusal engelleri de gösterir.
 • Ay-Uranüs transitleri, kişinin orijinallik, yenilikçilik, bağımsızlık, değişim ve sürprizlerle ilgilidir. Ay-Uranüs transitleri aynı zamanda duygusal özgürlüğü de gösterir.
 • Ay-Neptün transitleri: Ay-Neptün transitleri, kişinin sezgi, hayal gücü, fedakarlık, mistisizm ve kaçışla ilgilidir. Ay-Neptün transitleri aynı zamanda duygusal hassasiyeti de gösterir.
 • Ay-Plüton transitleri: Ay-Plüton transitleri, kişinin dönüşüm, kriz, ölüm, yeniden doğuş, güç ve gizemlerle ilgilidir. Ay-Plüton transitleri aynı zamanda duygusal yoğunluğu da gösterir.

Ay’ın Diğer Gezegenlerle İlişkisi

Ay’ın diğer gezegenlerle ilişkisi, doğum haritasındaki gezegenler arasındaki açıları gösterir. Ay’ın diğer gezegenlerle ilişkisi, kişinin duygularını nasıl yaşadığını, ifade ettiğini ve dengelediğini gösterir. Ay’ın diğer gezegenlerle ilişkisi şöyledir:

 • Ay-Güneş ilişkisi: Ay-Güneş ilişkisi, kişinin ruhunu ve ruh halini gösterir. Ay-Güneş ilişkisi uyumlu ise, kişi kendini bütün ve uyumlu hisseder. Ay-Güneş ilişkisi uyumsuz ise, kişi kendini bölünmüş ve çatışmalı hisseder.
 • Ay-Merkür ilişkisi: Ay-Merkür ilişkisi, kişinin duygularını ve zihnini gösterir. Ay-Merkür ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal zekaya sahiptir ve duygularını rahatça ifade eder. Ay-Merkür ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve zihnini ayırmakta zorlanır ve duygularını sözel olarak ifade etmekte güçlük çeker.
 • Ay-Venüs ilişkisi: Ay-Venüs ilişkisi, kişinin duygularını ve değerlerini gösterir. Ay-Venüs ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal uyuma sahiptir ve sevgi doludur. Ay-Venüs ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve değerlerini uyumlu hale getirmekte zorlanır ve sevgi eksikliği çeker.
 • Ay-Mars ilişkisi: Ay-Mars ilişkisi, kişinin duygularını ve eylemlerini gösterir. Ay-Mars ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal cesarete sahiptir ve duygularını eyleme dönüştürür. Ay-Mars ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve eylemlerini kontrol etmekte zorlanır ve öfke patlamaları yaşar.
 • Ay-Jüpiter ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal bolluğa sahiptir ve neşeli ve cömerttir. Ay-Jüpiter ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve iyimserliğini abartır ve aşırıya kaçar.
 • Ay-Satürn ilişkisi: Ay-Satürn ilişkisi, kişinin duygularını ve sorumluluklarını gösterir. Ay-Satürn ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal olgunluğa sahiptir ve duygularını disiplinli bir şekilde yaşar. Ay-Satürn ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve sorumluluklarını bastırır ve depresif olur.
 • Ay-Uranüs ilişkisi: Ay-Uranüs ilişkisi, kişinin duygularını ve özgünlüğünü gösterir. Ay-Uranüs ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal özgürlüğe sahiptir ve duygularını orijinal bir şekilde ifade eder. Ay-Uranüs ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve özgünlüğünü kontrol etmekte zorlanır ve ani değişimler yaşar.
 • Ay-Neptün ilişkisi: Ay-Neptün ilişkisi, kişinin duygularını ve sezgisini gösterir. Ay-Neptün ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal hassasiyete sahiptir ve duygularını sezgisel bir şekilde yaşar. Ay-Neptün ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve sezgisini karıştırır ve gerçeklikten kaçar.
 • Ay-Plüton ilişkisi: Ay-Plüton ilişkisi, kişinin duygularını ve gücünü gösterir. Ay-Plüton ilişkisi uyumlu ise, kişi duygusal yoğunluğa sahiptir ve duygularını dönüştürür. Ay-Plüton ilişkisi uyumsuz ise, kişi duygularını ve gücünü bastırır veya kötüye kullanır.

Ay’ın Retro Hareketi

Ay’ın retro hareketi, yani geri gitmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü Ay, Güneş’in etrafında dönen gezegenlerden farklı olarak Dünya’nın uydusudur. Bu nedenle Ay’ın hareketi hep ileri yönlüdür. Ancak bazen Ay’ın hareketi yavaşlayabilir veya hızlanabilir. Bu durumda da Ay’ın enerjisi değişebilir.

Ay’ın hareketinin yavaşladığı zamanlarda, yani karanlık ay veya boşlukta ay olarak adlandırılan zamanlarda, Ay’ın enerjisi zayıflar. Bu zamanlarda yeni başlangıçlar yapmak, önemli kararlar almak veya planlar yapmak uygun değildir. Çünkü sonuçlar beklenenden farklı olabilir veya gecikebilir.

Ay’ın hareketinin hızlandığı zamanlarda, yani süper ay veya mavi ay olarak adlandırılan zamanlarda, Ay’ın enerjisi güçlenir. Bu zamanlarda sonuçlar almak, açığa çıkmak veya paylaşmak için uygun bir zamandır. Çünkü etki daha büyük olabilir veya daha hızlı gerçekleşebilir.

Ay’ın Doğum Haritasındaki Önemi

Ay’ın doğum haritasındaki önemi, kişinin doğduğu anda gökyüzündeki konumuyla belirlenir. Ay’ın doğum haritasındaki konumu, kişinin duygu dünyasını, ruh halini, içgüdülerini, anılarını ve annesiyle olan ilişkisini gösterir. Ay’ın doğum haritasındaki konumu şunlardan oluşur:

 • Ay burcu: Ay burcu, kişinin duygusal karakterini, ihtiyaçlarını ve tepkilerini gösterir. Ay burcu, Güneş burcundan farklı olabilir ve kişinin içsel yönünü ortaya çıkarır.
 • Ay evi: Ay evi, kişinin duygusal ihtiyaçlarını, güvenlik aradığı alanları ve annesiyle olan ilişkisini gösterir. Ay evi, hayatın farklı alanlarında duygusal deneyimleri belirler.
 • Ay açıları: Ay açıları, kişinin duygularını nasıl yaşadığını, ifade ettiğini ve dengelediğini gösterir. Ay açıları, diğer gezegenlerle olan uyum veya uyumsuzluğu belirler.

Ay’ın Burçlarla Olan Uyumu

Ay’ın burçlarla olan uyumu, kişinin duygusal olarak hangi burçlarla daha iyi anlaştığını veya anlaşamadığını gösterir. Ay’ın burçlarla olan uyumu, elementlere (ateş, toprak, hava, su) ve niteliklere (öncü, sabit, değişken) göre belirlenir. Ay’ın burçlarla olan uyumu şöyledir:

 • Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): Ateş burçları duygusal olarak cesur, coşkulu, lider ve maceracıdır. Ateş burçları diğer ateş burçlarıyla ve hava burçlarıyla (İkizler, Terazi, Kova) uyumludur. Ancak su burçlarıyla (Yengeç, Akrep, Balık) ve toprak burçlarıyla (Boğa, Başak, Oğlak) uyumsuzdur.
 • Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Toprak burçları duygusal olarak sabit, pratik, güvenilir ve çalışkandır. Toprak burçları diğer toprak burçlarıyla ve su burçlarıyla uyumludur. Ancak ateş burçlarıyla ve hava burçlarıyla uyumsuzdur.
 • Hava burçları duygusal olarak meraklı, iletişimsel, esnek ve zekidir. Hava burçları diğer hava burçlarıyla ve ateş burçlarıyla uyumludur. Ancak toprak burçlarıyla ve su burçlarıyla uyumsuzdur.
 • Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): Su burçları duygusal olarak duyarlı, şefkatli, sezgisel ve yaratıcıdır. Su burçları diğer su burçlarıyla ve toprak burçlarıyla uyumludur. Ancak ateş burçlarıyla ve hava burçlarıyla uyumsuzdur.

Ay’ın Yükselen Burca Göre Uyumu

Ay’ın yükselen burca göre uyumu, kişinin duygusal olarak hangi yükselen burçlarla daha iyi anlaştığını veya anlaşamadığını gösterir. Ay’ın yükselen burca göre uyumu, elementlere (ateş, toprak, hava, su) ve yönlere (doğu, güney, batı, kuzey) göre belirlenir. Ay’ın yükselen burca göre uyumu şöyledir:

 • Ateş yükselenler (Koç, Aslan, Yay): Ateş yükselenler duygusal olarak kendilerine güvenirler ve dışa dönük olurlar. Ateş yükselenler diğer ateş yükselenlerle ve hava yükselenlerle (İkizler, Terazi, Kova) uyumludur. Ancak su yükselenlerle (Yengeç, Akrep, Balık) ve toprak yükselenlerle (Boğa, Başak, Oğlak) uyumsuzdur.
 • Toprak yükselenler (Boğa, Başak, Oğlak): Toprak yükselenler duygusal olarak güvenlik ve istikrar ararlar ve içe dönük olurlar. Toprak yükselenler diğer toprak yükselenlerle ve su yükselenlerle uyumludur. Ancak ateş yükselenlerle ve hava yükselenlerle uyumsuzdur.
 • Hava yükselenler (İkizler, Terazi, Kova): Hava yükselenler duygusal olarak yeni bilgiler ve fikir alışverişi ararlar ve dışa dönük olurlar. Hava yükselenler diğer hava yükselenlerle ve ateş yükselenlerle uyumludur. Ancak toprak yükselenlerle ve su yükselenlerle uyumsuzdur.
 • Su yükselenler (Yengeç, Akrep, Balık): Su yükselenler duygusal olarak derin duygular yaşarlar ve içe dönük olurlar. Su yükselenler diğer su yükselenlerle ve toprak yükselenlerle uyumludur. Ancak ateş yükselenlerle ve hava yükselenlerle uyumsuzdur.

Ay’ın Fazlarının Hayatımız Üzerindeki Etkileri

Ay’ın fazlarının hayatımız üzerindeki etkileri, Ay’ın enerjisini nasıl kullanabileceğimizi veya dikkat etmemiz gerekenleri gösterir. Ay’ın fazlarının hayatımız üzerindeki etkileri şöyledir:

 • Yeni Ay: Yeni ayda Ay tamamen karanlıktır. Bu faz yeni başlangıçlar yapmak, niyetler belirlemek, tohum ekmek için uygundur. Bu fazda hayatımızda neyi değiştirmek veya başlatmak istediğimizi düşünmeliyiz.
 • Hilal: Hilal fazında Ay biraz ışık alır. Bu faz büyümek, harekete geçmek, cesaret göstermek için uygundur. Bu fazda niyetlerimizi gerçekleştirmek için adımlar atmaya başlamalıyız.
 • İlk Dördün: İlk dördün fazında Ay yarım ay şeklindedir. Bu faz aksiyon almak, karar vermek, mücadele etmek için uygundur. Bu fazda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak ve hedeflerimize ulaşmak için çabalamalıyız.
 • Dolunay: Dolunayda Ay tamamen aydınlanır. Bu faz sonuç almak, açığa çıkmak, paylaşmak için uygundur. Bu fazda niyetlerimizin meyvelerini toplamak, başarılarımızı kutlamak ve duygularımızı ifade etmek için fırsat bulmalıyız.
 • Son Dördün: Son dördün fazında Ay yine yarım ay şeklindedir. Bu faz bırakmak, iyileşmek, öğrenmek için uygundur. Bu fazda hayatımızdan neyi çıkarmamız gerektiğini, nelerden kurtulmamız gerektiğini, nelerden ders çıkarmamız gerektiğini düşünmeliyiz.
 • Azalan Hilal: Azalan hilal fazında Ay az ışık alır. Bu faz geri çekilmek, dinlenmek, hazırlanmak için uygundur. Bu fazda enerjimizi korumak, içimize dönmek ve yeni bir döngüye hazırlanmak için zaman ayırmalıyız.