Kova Burcu Özellikleri ve Genel Bakış

  • TARİH ARALIĞI: 21 Ocak – 18 Şubat
  • YÖNETİCİ GEZEGEN: Satürn ve Uranüs
  • VÜCUT PARÇASI: Kaval Kemiği

 

  • SEMBOL: Su Taşıyıcı
  • EV: On birinci Ev
  • RENKLER: Gümüş ve Mavi
  • MOD + ÖĞE: Sabit Hava
  • MANTRA: Biliyorum

 

Kova burcu, zodyakın on birinci işaretidir ve Kovalar, Kova Çağı için mükemmel temsilcilerdir. Bu burçta doğanlar, bizi yeni binyıla taşımak için gereken toplumsal vicdana sahiptir. Kova Burcu, insancıl, hayırsever ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmekle yakından ilgileniyor. Bu doğrultuda, dünyanın daha iyi çalışmasını isterler, bu yüzden enerjilerinin çoğunu sosyal kurumlarımıza ve nasıl çalıştıklarına (veya çalışmadıklarına) odaklarlar.

Kovalar, işlerin nasıl daha iyi olabileceğini düşünerek zaman geçirmeyi seven ileri görüşlü, ilerici ruhlardır. Ayrıca başkalarını da bu sürece dahil etmekte hızlıdırlar, bu yüzden bu kadar çok arkadaşları ve tanıdıkları vardır. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak, Kovalar için ortak bir çabadır.

Kova burcunun Günlük burç yorumuna bakabilirsiniz.

Kova Burcu Sembolizmi ve Efsanesi

Su Taşıyan Kova takımyıldızı, mevcut zodyakımızın en eskilerinden biridir. Babil zamanlarına dayanan Kova takımyıldızı, taşan bir su vazosu taşıyan koruyucu tanrı Ea ile ilişkilendirildi.

Mısırlılar Kova’yı, Su Taşıyıcı’nın testisini büyük nehre daldırdığında meydana geldiğine inanılan Nil taşkınıyla ilişkilendirdi. Nil’in şişmesi, bölgeye akan suların ardından verimli bir büyüme dönemi olan Baharın başlangıcına denk geldi.

Yunan mitolojisinde Kova, Truva kralı Tros’un oğlu olan mitolojik genç Ganymede ile bağlantılıydı. Ganymede’nin şöhret iddiası, Zeus’un onu tanrıların sakisi olması için Olimpos Dağı’na taşımasıyla geldi.

Kova Burcu Elemanı, Modu ve Mevsimi

Kış

Batı tropikal zodyakta, Oğlak mevsimi 21 Aralık’ta Kuzey Yarımküre’de Kış Gündönümü ile başlar. Bu, güneşin ısı ve ışığının en düşük olduğu, gecenin gündüzden Batı tropikal zodyakta, Kova sezonu 21 Ocak’ta Kuzey Yarımküre’de Kış’ın ortası ve kalbi ile başlar. Bu, Leo’nun gezegen hükümdarı olan güneşin en düşük güçte, ısıda ve ışıkta olduğu yılın zamanıdır. Bu, soğuk, tecrit mevsiminde daha düşünceli ve yaratıcı olma eğiliminde olan Kova arketipine soğuk ve uzak nitelikler kazandırabilir.

Sabit Mod

Oğlak burcu, dört mevsimin başında hepsi temel bir inisiyasyon vKova, dört mevsimin orta evresinde tümü temel bir dayanıklılık ve istikrar enerjisine sahip olan zodyakın dört sabit işaretinin sonuncusudur. Kova, mevsimin en “sabit” ve yerleşik olduğu, zorlu Kova zekasının inatçı, sarsılmaz ve biraz inatçı eğilimlerine borç veren kış ortasına başlar.

Hava Elementi

Kova’nın elementi, eski astrologlar tarafından maddenin şekilsizliği ve çözülmeyi temsil eden bir ifadesi olduğu düşünülen, hafif, dağıtıcı bir element olan havadır. Kova’nın yenilik, icat ve entelektüel odaklanmaya olan yakınlığı, aktif, akıcı hava unsuruna benzer.

Kova Burcu Gezegen Hükümdarlığı

Satürn’ün ikametgahı

Klasik astrolojide Satürn’e hem Kova hem de Oğlak burcunun hükümdarlığı verildi. Kova’nın, Satürn’ün, oraya yerleştirildiğinde olduğu kadar gezegensel bir gücün dikkatli, ayırt edici ve hedefi olmasını sağlayan entelektüel bir hava işareti olan Satürn’ün günlük / gündüz evi olduğu düşünülüyordu.

Satürn ile Kova’da doğanlar, çalışma, yönetim veya sosyal ve adli otorite rollerini üstlenmede iyi uygulayabilecekleri muazzam entelektüel disiplin güçlerine sahip olacaklardır. Saturin’in nesnellik, azim ve sabır konularına gelince, günlük ikametgahında sert öğretmenle doğanlar bu nitelikleri doğal olarak alabilirler.

Güneş’in Zararı

Kova, sabit ateş burcu Aslan ile kutupludur. Güneş tarafından yönetilen Aslan, yaymayı, fethetmeyi ve gerçekleştirmeyi severken, klasik olarak Satürn tarafından yönetilen Kova, test etmeyi, yargılamayı ve sınırlar koymayı sever. Güneş, tercih ettiği evin tam tersi burcundayken, soğuk ve uzak Kova burcunda zararlı veya bir tür dezavantajlı olduğu söylenir. İfade ve güvenin ışığı olan güneşi, zamanın, denemelerin ve disiplinin dünyasında temperlenmiş ve kapsandığını hayal edin.

Kova, güneşin drama, gurur ve tutku dünyasında daha kolay parlayabildiği zamanlarda, bilgelik, kısıtlama ve yaşlılıkla geliştirilen nitelikler olan rasyonellik ve nesnelliğe odaklanma eğilimindedir. Bu gururlu, canlı yıldızın Kova’da yapması ve telafi etmesi, Su Taşıyıcısı burcunda güneşle doğanlarda daha müstakil ve biraz uzak bir varlığa sahip olduğunu göstermesi gerekir. Canlılıklarını ve dikkatlerini daha entelektüel arayışlar için kullanabilirler ve benzersiz ve yenilikçi olsalar da teatral anlamda performatif bir yaşam arayışında olmayabilirler.

Modern Cetvel: Uranüs

Uranüs, 1781’de kendi teleskopunu yapan bir astronom olan William Herchel tarafından keşfedildi. Uranüs’ün kurucusundaki bu keşif ve yaratıcılık kalitesi, Kova burcunun yenilik, uyum ve alışılmamışlık özelliklerine katkıda bulunur.

Uranüs’ün keşfi sırasında Amerikan Devrimi’nin yürütülmekte olduğunu ve Fransız Devrimi’nin önümüzdeki yıllarda gerçekleşeceğini belirtmek de ilginçtir. Bu eşzamanlılıklar, modern astrologlara, bu yeni siyasi ve toplumsal çalkantılar sırasında ortaya çıktığı için Uranüs’e devrimci özellikler vermeleri için ilham verdi. Erken modern dönemin astrologlarına göre, Uranüs’ün bu keşfinin tarihi, Kova’nın doğasına benziyordu ve bu nedenle Uranüs, Su Taşıyıcısı’nın eksantrik alt yöneticisi olarak atandı.

Kova burcunun günlük burç yorumlarını okuyun.

Kova Burcu Evi Hükümdarlığı

Onbirinci Ev

On İki Harfli Alfabenin modern astroloji sisteminde, her burç, doğum haritasındaki on iki evden birini yönetir. Bu yenilik, psikolojik astrologlar tarafından burç benzerliklerini ilgili ev konularıyla eşleştirmek için yaratıldı.

Kova’nın sosyal ve entelektüel arayışları bu evin endişeleriyle uyumlu olduğundan, Kova on birinci arkadaşlar, ittifaklar ve hediyeler evine atandı. Uranüs, Kova için modern bir alt yönetici olarak adlandırıldığından, on birinci eve sıra dışı bir Uranüs alt imzasını davet ediyor.

Onikinci Ev

Klasik astrolojide, Kova’nın gezegen hükümdarı Satürn’ün “sevinç”ini doğum haritasındaki on ikinci yalnızlık, hapsedilme ve izolasyon evinde bulduğu söylenir. On ikinci ev aynı zamanda klasik astrologlar tarafından “kötü ruh” evi olarak da adlandırıldı, yani bize bir dereceye kadar zihinsel ıstırap veren endişeler ve gölgeli temalarla bağlantılıydı. Bu, Satürn’ün klasik olarak, ağır sorumluluklar ve endişelerle dolu hissetmekten kaynaklanan en büyük testlerimizden ve denemelerimizden sorumlu gezegen olmasıyla ilgilidir.

Sonuç olarak, Satürn buraya yerleştirildiğinde daha sınırlayıcı ve rahatsız edici tekliflerini “neşeyle” ifade edebilir. Doğum haritasındaki bu yerleşimle ilgili iyi haber, kişinin düşmanlarını yenme temasıyla ilişkilendirilebilmesi ve zor olsa da, hayatın en zor geçişlerinde kişiye büyük bir azim gücü verebilmesidir.

Kova Burcu Karakteristikleri

Kişilik

Kova’nın arketipsel özellikleri, aktif, erkeksi veya yang niteliklerinden türetilir ve bu burcu dış dünyayla etkileşime yöneltir. Hem Kova kadını hem de Kova erkeğinde yaşayan, yükselen, güneş veya ay burcu olarak Su Taşıyıcı ile doğanlar, kışın buzlu kalbi gibi, çekirdek kişiliklerinde açık bir hedefe, ancak akıllı ve yaratıcı bir enerjiye sahiptir.

Sabit bir burç olarak, Su Taşıyıcı, sürdürücü olma niteliklerine sahiptir ve Kova burcuna sahip olanları, kendilerini projelere adama ve sosyal ilkelerine inatla bağlı kalma konusunda harika yapar. Satürn tarafından yönetilen Kovalar, hala ilgili ve kapsayıcı olup olmadıklarını görmek için inşa ettiğimiz toplumsal sözleşmelere meydan okuyan ve test eden zodyakın “reformcuları” olarak düşünülebilir.

Güçlü Yönleri

Kova burcunun birincil güçleri, zekalarında ve potansiyel olarak yeni bir bakış açısının sürdürülmesini engelleyebilecek öznelliğe saplanıp kalmama yeteneklerinde bulunabilir. Bu işaretin altındakiler, sorunları incelemelerine ve yeni çözümler üretmelerine olanak tanıyan soyut düşünceye yakınlığa sahiptir. Konuşkan ve sosyal olmalarına rağmen, topluluklarında gözlemci ve tarafsız bir şekilde faaliyet gösterebilirler, bu da onları tipik olarak iyi bir karakter yargıcı ve rasyonellik gerektiğinde güvenilir kılar.

Akvaryumlar, soğuk ve derli toplu dış görünüşlerine rağmen şaşırtıcı olabilen zekilikleri ve kuru zekâlarıyla tanınırlar. Su Taşıyıcı’nın işareti, nesneleri ve kişilikleri parçalamayı seven, onları neyin harekete geçirdiğini görmek için doğal olarak meraklı ve meraklı insanlar üretir. Belki de ayık ve kararlı Satürn’ün bir ürünü olan, gezegendeki hükümdarları olan Kovalar, genellikle entelektüel veya yaratıcı riskler almaktan veya ayık ama popüler olmayan fikirleri söylemekten korkmazlar. “Hiçbir şey kaybedilmedi, hiçbir şey kazanılmadı” başka bir Water-Bearer sloganı olabilir.

Kova arketipi doğal olarak radikaldir ve çizelgelerinde bu işareti öne çıkaranlar genellikle ana akım topluma uymadıklarını düşünürler ve çoğu zaman zaten istemezler! Genellikle, dünya daha sonra onların sıra dışı görüşlerinin ve icatlarının zamanlarının ötesinde olduğunu öğrenir. Kova mucitlerimize ve düşünce liderlerimize ayak uydurmaya çalışması gereken bizler olabiliriz. Çok sık olarak, ufukta yeni sınırı görürler, başka kimsenin bir ipucu bulamadan çok önce.

Zayıf Yönleri

Kova için bazı zayıflık kaynakları, onların güçlü yanlarından kaynaklanır. Güçlü zihinsel kapasiteleri, hayatta aşırı entelektüel olmalarına yol açarak soğuk, mesafeli veya duygusuz görünmelerine neden olabilir. Bir türlü içinden çıkamayacakları, kafaları karıştırabilecek durumlarla karşılaşabilirler.

Su Taşıyıcı’nın soyut düşünce kapasitesi, hayatı çözülmesi gereken bir dizi bilmeceye indirgemesine, fikirlerinde o kadar teorik hale gelmesine neden olabilir ki, onlarla ilişki kurması zorlaşır. Tipik olarak iyi karakter yargıçları olsalar da, bu insanlar başkalarının hatası ilkesine o kadar saplanıp kaldıklarında onları çok sert bir şekilde yargıladıklarında, bu çok ileri götürülebilecek bir güçtür; bazen insanlıklarını bile gözden kaçırıyorlar.
Kovalar ilkelerine o kadar “sabit” hale gelebilirler ki, başkalarını ulaşabileceklerinden daha yüksek standartlarda tutarlar. Bu onların birçok katı sosyal sınır koymasına ve hatta kin beslemesine, muhtemelen başkalarını yabancılaştırmasına ve kendilerini izole etmesine yol açabilir.

Zeki, esprili ve psikolojik olarak odaklanmış Kovalar, entelektüel olarak kendilerinden daha düşük olduğunu düşündükleri başkalarıyla oynamak için mizahı kullanabilirler. Meraklı olmasına rağmen, bu işaret meraklı olmaya karşı korunmalı ve İkizler meslektaşlarına benzer şekilde dedikodu yapma alışkanlığını engellemesi gerekebilir. Kova soğukkanlı ve kendi duygularında ölçülü olabilse de, başkalarına neyin zarar verebileceğini unutabilirler.

Son olarak, Kova burcunun “karşıt” doğası, sırf bu yüzden isyankar ve yıkıcı olma alışkanlığına karşı korunmak için önemli ve faydalı nedenlere en iyi şekilde yönlendirilir. Bu, iyi düşünülmezse incitici ve bölücü olabilir.

Kova çocukları, bir yabancı olma konusunda bir yara ile büyüyebilirler. Farklı doğaları için kabul edilerek ve benimsenerek iyi beslenecekler, ayrıca kendilerini benzersiz bir şekilde deneyimlemelerine ve ifade etmelerine izin verilecek.

Kova burcunun günlük burç yorumuna göz atın.

Kova Burcu Yaşam Amacı ve Kariyeri

Mantra ve Amaç

Kova mantrasında buluş, devrim ve soyutlamanın sesi öne çıkıyor: Biliyorum. Water-Bearer’ın amaç duygusu, tamamen yeni sosyal, politik ve teknolojik sınırları keşfetmekle ilgilidir. Akvaryumlar, dünyamızda geleneklere meydan okuyan ve değişime ilham veren “reformcular”dır.

Hepimizin doğum haritamızda bir yerde Kova vardır, bu yüzden hayatımızın belirli bir alanını sıradışı, entelektüel ve hatta radikal bir şekilde bulmak için Su Taşıyıcı’nın yönettiği eve bakabiliriz; ya da ustalık için Su Taşıyıcısı’nın meraklı enerjisini çağırmamız gereken yer.

Kova insanları, hem yeni düşünce sistemlerini, sosyal adaleti hem de farkındalığı her ikisini de yapabilecekleri – yapısöküm ve yeniden inşa etme – herhangi bir arayışa çekilme eğilimindedir. Bilim, araştırma, eğitim ve hatta psikoloji dünyaları Kova zihni için uygun çıkışlar sağlar.

İş Hayatında Kova

Kova’nın gözlemci ve meraklı doğası, onları buluşlara yönelik teorilerini ve fikirlerini izleyerek keşfedebilecekleri, deneyebilecekleri ve yenilik yapabilecekleri meslekler için benzersiz bir şekilde uygun hale getirir. Kariyerlerinin tatmin edici olması için bazı buluş ve keşif dinamiğine sahip olması gerekir.
Akılları muhtemelen onların güçlü takımı olacaktır, bu nedenle zekalarının sorgulanmadığı veya yeterince kullanılmadığı işler onlar için sadece sıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyellerini boşa harcar. Bu, birçok meslekte kendini gösterebilir, ancak muhtemelen hissetmediği bir kişiliği yansıtmak zorunda kalabilecekleri satıcı veya hizmet tipi rollerde bulunmayacaktır.

Modası geçmiş, keyfi kuralları olan herhangi bir iş bir hapishane gibi hissedecektir, bu nedenle ideal bir Kova kariyerinin bir şekilde ilerici olması gerekir. Tüm hava işaretleri gibi, Kova da yeniliğe, aktiviteye, harekete ve boşluğa ihtiyaç duyar ve aynı yerde uzun süre tatmin olmaz, tabii o yer, çalışılacak ve keşfedilecek çok şey olan bir tür laboratuvar değilse!

Kova’nın klasik yöneticisi Satürn, Kovaları sosyal reform ve adalet alanında kariyerlere yönlendirebilir. Sadece ön saflarda değil, idari rollerde de mükemmel sosyal hizmet uzmanları olabilirler. Ancak bu burcun insanları sistemi değiştirmeye çalışabilir ve herkese hizmet etmeyen bir sosyal sistemle çalışmaktan memnun olmayabilir.

Bilgiye büyük bir sevgi ve sosyal, konuşkan bir doğa ile Su Taşıyıcısı burcunda doğanlar mükemmel öğretmenler ve eğitimciler olurlar. İnsanlığın evrimi ile yakından ilgilendikleri için siyaset bilimi, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve hatta tarih alanlarında derecelere çekilebilirler.
Su Taşıyıcısı’nın keskin konsantrasyon güçleri, onları ilerici ve ilgi çekici buldukları bir alanda araştırma yapmaya uygun hale getirebilir. Onlar için tatmin edici ve büyüleyici, onlara uzun vadeli bir projeyi görme gücü verecek ve hatta başkaları henüz değerini görmeyebilecekleri olağandışı bir çalışmayı destekleyebilir.

Bilim, birçok yönü ile her türden Kova burcuna uygundur. Soyut düşünceye olan yakınlıkları ile, bu işaret altındakiler, kuantum teorilerini ve evrenin doğasını keşfedebilecekleri fiziği sonsuz zevkleriyle takip edebilirler.

Bilimsel yol, Kova’yı “dışarıdaki” karakterleri için nihai ifadeye, uzay araştırmalarındaki kariyerlere götürebilir. Bir astronot olmanın yanı sıra, uzay sektöründe çalışmak, Su Taşıyıcısı arkadaşlarımız için potansiyel olarak uygun olabilecek her türlü mühendislik becerisini gerektirir. Havacılık, kimya, bilgisayar, elektrik, mekanik ve yazılım mühendisliğinin tümü matematik ve analize yatkın Kova burcuna hitap edebilir.
Doğal olarak meraklı ve zihnin güçlerini keşfetmekle ilgilenen Kovalar, psikolojiye çok uygun olabilirler. Açık ve rasyonel karakterleri, desteğe ihtiyaç duyanlarla zihinsel ve duygusal yapıları sakince keşfetmede yardımcı olabilir.

Sanat ve eğlence dünyasını düşündüğümüzde Kova’nın radikal, asi ve yaratıcı doğası gözden kaçırılmamalıdır. Water-Bearer’ın sıra dışı ve ileri görüşlü karakteri, onları ses mühendisliğinin yanı sıra ses tasarımı için de uygun hale getirebilir. En büyük elektronik ve “tekno” müzisyenlerimiz ve icracılarımız arasında bulunabilirler.

Kova Burcu Uyumluluğu

Astrolojide genel uyumluluğu araştırırken, yükselen burç, ay ve diğer gezegensel çapraz bağlantılar ilişkilerdeki tüm hikayeyi anlatacağından, güneş burcundan daha fazlasını dikkate almak önemlidir. Bununla birlikte, Kova yerlileri en iyi yangın işaretleri ve hava işaretleri ile uyum sağlama eğiliminde olacaktır; ve su işaretleri ve toprak işaretleri ile ilişkiler üzerinde daha fazla çalışması gerekebilir.

Ateş Simgesi

Kova, birbirlerinin aktif, kendiliğinden doğasını anlayacakları için tipik olarak yangın işaretleri ile büyük bir yakınlık bulacaktır. Koç ve Yay, Kova’nın soğuk ve uzak doğası tarafından ertelenmeyecek kadar bireyseldir.

Özellikle Yay, Kova’nın sosyal açıdan zorlu ve radikal yollarından keyif alacak ve birbirlerinin alışılmadık olma eğilimlerini körükleyecektir.
Kova, güneş tarafından yönetilen gururlu Aslan’a ayırt etme, düşüncelilik ve nesnellik getirir ve potansiyel olarak, manyetik veya kutuplaştırıcı olabilen, birbirine zıt bir çekim bağlantısına sahiptirler.

Hava Simgesi

Hava işaretleri, aynı temel ifadeyi paylaştıkları için Kova için doğal bir uyumdur. Kova ve İkizler, büyük ölçüde entelektüel bir ilişki içinde olsalar da, sonsuz bir şekilde sohbet etmekten, fikirleri uyumlu bir şekilde paylaşmaktan keyif alacaklardır.
Kova ve Terazi, sosyal adalet ve ilerici düşünce konularında fikir paylaşmaktan keyif alacaklardır. Kova, Satürn etkisinden dolayı bazen daha soğukkanlı ve mesafeli olabilir ve romantik Terazi’ye sevgi göstermeyi unutmaması gerekir.

Kova ve Kova iyi bir eşleşme olabilir, çünkü sonunda kendi galaksilerinden biriyle tanıştıklarını hissedebilirler. Birlikte tartışmaktan ve yenilik yapmaktan keyif alacaklar ve alışılmadık bir ortaklığa sahip olabilirler.

Su İşareti

Su işaretleri, meraklı ve soyut Kova’nın daha derin duygu kuyularına girmesine yardımcı olmak için kırılganlık ve duygusal zeka getirir.
Yengeç, muhtemelen ihtiyaç duyacakları Kova’yı beslemede çok iyi olacaktır, ancak Yengeç’in duygusal bağlantı ve ifade ihtiyacı, rasyonel Kova’ya yabancı ve bunaltıcı gelebilir.

Balık, yaşamlarına manevi ve felsefi farkındalık getirerek Kova’nın alıcı kapasitelerini genişletir. Ancak Balık, Kova’nın radikal ve aykırı doğasını tam olarak takdir edemeyecek kadar özel ve hassas olabilir.
Mars’ın yönettiği Akrep, Kova ile bir ilişkiye cinsel manyetizma getirebilir, ancak ikisi sonunda çok az ortak noktaya sahip olabilir. Akrep’in kıskanç eğilimleri, Kova’nın yargılayıcı eğilimleri kadar derinlere kök salmıştır ve bu nedenle inatla kendi temel zeminlerini koruyabilirler ve sık sık çatışmalar yaşayabilirler.

Toprak İşareti

Toprak burçları, Kova’nın dağınık ve olağandışı enerjilerini potansiyel olarak stabilize edip topraklayabilse de, Su Taşıyıcısı burcunda doğanlar için ilişki kurması en zor olanlar olabilir.

Yetkili kardinal toprak işareti olan Oğlak, Satürn hükümdarlığını Kova ile paylaşır, bu nedenle bazı ortak noktalar olabilir. Bununla birlikte, Oğlak, pratik olma eğilimindedir ve Kova’nın doğuştan alışılmadık olduğu ve onları temel değerleri üzerinde anlaşmazlığa sürüklediği geleneği onurlandırır.
Boğa, güvenilir ve sevgi dolu olmasına rağmen, Kova’nın “dışarıda” yollarıyla yuvarlanmak için biraz fazla köklü olabilir. Her ikisi de sabit burçlarda ve Kova ve Akrep arasındaki dinamik gibi, Su Taşıyıcı ve Boğa arasında inatçı zıtlıklar olacak.

Kova ve Başak, analitik doğalarıyla uyum sağlayabilir; bununla birlikte, Kova, pratik Başak’ı şaşırtacak ve rahatsız edecek gadget’lar ve dağınıklık ile çevrili olabilir. Başak faydalı olmayı sever, ancak Kova her zaman pratikliği sorgular ve bunu sürdürmek için çok garip bir eşleşme yapar.

Yay Burcu Sağlığı

Yapısı

Klasik astrolojik tıpta, dört hayati sıvıya ve dört temel yapı tipine bağlı dört mizaç vardı. Satürn tarafından yönetilen Kova, sıcak ve nemli olduğu düşünülen ve kanla bağlantılı olduğu düşünülen iyimser mizaçla ilişkilendirilir.
İyimser yapı, yaşamın gençlik evresine ve bahar mevsimine bağlı olarak, doğal olarak sağlıklı ve esnek olarak kabul edildi. Sanguine insanlar tipik olarak neşeli bir mizaca, zayıf vücut şekillerine sahiptir ve doğal olarak enerjiktir. Ancak burada Satürn’ün etkisiyle, Su Taşıyıcısı melankoli eğilimine karşı korunmaya ve kemiklerine ve eklemlerine dikkat etmeye ihtiyaç duyabilir.

Dehidrasyon veya aşırı çalışmadan kaynaklanan tükenmiş enerji ile ilgili Kova tipi dengesizlikler dışında, bu vücut tipi daha sonraki yıllara kadar pek çok sağlık sorunu yaşamayabilir. Şu anda, doğal olarak yüksek olan iyimser metabolizma yavaşlamaya başladığında kan basıncı veya kan durgunluğu ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Vücut kısımları

Klasik astrolojik tıpta, tüm zodyak insan vücudunda haritalandı; Kova, incikler, baldırlar ve ayak bileklerine hükmediyordu. Sonuç olarak, doğum çizelgelerinde öne çıkan Kova ile doğanların uzun bacakları, dar baldırları ve yuvarlanma veya burkulma eğilimli ayak bilekleri olabilir.

Bu burcun yerlilerinin susuz kalmaları ve vücutlarını sıcak tutmaları ve dolaşımda olmaları gerekir. Kışın kalbinde doğmak, iyimser mizaçlarını biraz serinletebilir, bu da onları katılığa ve üşümeye eğilimli hale getirebilir.

Kova burcunun günlük burç yorumunu okuyabilirsiniz.

man jumping over white fence
Photo by Ady April on Pexels.com

Kova Burcu Bitkisel Müttefikleri

“Kemik seti” veya “örgü kemik” olarak da bilinen karakafes, nemli, çimenli yerlerde yetişir. C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir, iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve morlukları, burkulmaları ve kemik kırıklarını tedavi etmek için kullanılan geleneksel bir bitkisel ilaçtır.

Mineral açısından zengin nitelikleri, dahili olarak kemikleri ve bağ dokularını yeniden “örebilir”. Topikal olarak kullanıldığında yaraların iyileşmesine yardımcı olabilen allantoin içerir. Karakafesten yapılan bir merhem veya kompres de eklem ve artrit ağrısını yatıştırabilir; ve Su Taşıyanların hassas bacakları ve ayak bilekleri için bir değer olabilir.

Atkuyruğu, B, C, E, K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır ve silika dahil olmak üzere mineraller ve vitaminler açısından zengin bir Satürn bitkisidir. Sonuç olarak, güçlü kemikler, dişler, saçlar, tırnaklar ve cilt oluşturmak için mükemmeldir.

At kuyruğu çayı, osteoporozdan muzdarip olanlarda kemik yoğunluğunu iyileştirmeye yardımcı olabilir ve su tutulmasını, idrar yolu enfeksiyonlarını ve böbrek ve mesane taşlarını temizleyebilir. At kuyruğunun kendisi çok güçlü ve liflidir, eski zamanlarda metali cilalamak için kullanılırdı.

Biberiye, güneşin zararlı veya sürgündeki etkilerine karşı “antipati” ilacı sunan güneş özellikleri ile Kova için iyileştirici bir bitkidir. Orta derecede sıcak ve kurudur ve Kova’nın kış aleminin tam tersi olan kuru güneşli ortamlarda yetişir.

Biberiye başa sıcaklık ve sıcaklık getirir ve uyarıcı bitkisel kokusu, entelektüel olarak aktif Kovalar için zihinsel berraklığı ve hafızayı korumaya yardımcı olur. Büzücüdür ve bilinen bir gaz gidericidir, yani gazları gidermeye ve sindirimi artırmaya yardımcı olur. Biberiye yağı – hafif bir taşıyıcı yağda seyreltildiğinde – masaj için mükemmeldir. Rahatlatıcı güneş sıcaklığı, gergin, yorgun Kova buzağıları ve incikleri için çok rahatlatıcıdır.

Ezoterik[1] Kova Burcu

Kova Burcunun Üç Dekanı[2]

On iki zodyak işaretinin her biri, dünyayı çevreleyen 360 derecelik bir takımyıldızlar kuşağının otuz derecelik bir dilimini temsil eder. Her burcun otuz derecesi, her biri Keldani düzeninde zodyakın etrafına yerleştirilmiş kendi gezegensel alt cetveline sahip üç on derecelik dekana veya yüze bölünebilir.

Bu yüzler, Satürn’ün gezegensel gücünü uyandırmaya ve kullanmaya çalışırken büyülü ritüelleri zamanlamak için kullanılabilir. Kova kişiliğini incelerken, bu dekanik derecelere yerleştirilmiş gezegenlerin veya noktaların lezzetini ve nüansını ince ayar yapmak için Kova’nın yüzlerini kullanabiliriz.

Kova Burcunun İlk Dekanı: Venüs

Kova’nın 0’dan 9’a kadar olan dereceleri Venüs tarafından yönetilir, bu da ilk dekanda gezegenleri olanları tipik serin Kova arketipinden potansiyel olarak daha sanatsal ve ilişkisel hale getirir. Burada gezegenler veya noktalarla doğanlar, tüm Su Taşıyıcılar arasında daha yaratıcı, romantik ve performatif olabilirler.

Kova Burcunun İkinci Dekanı: Merkür

Kova’nın 10’dan 19’a kadar olan dereceleri Merkür tarafından yönetilir. Bu yüz, burada öne çıkan yerleşimlerde çok güçlü analitik ve entelektüel eğilimleri gösterir. Bu yerliler arasında bilim adamlarını, mucitleri ve mühendisleri görebiliriz. Daha aktif edebi ve konuşma eğilimlerine sahip olanları da görebiliriz.

Kova Burcunun Üçüncü Dekanı: Ay

Kova’nın 20 ila 29. dereceleri, besleyici ve gizemli ay tarafından yönetilir. Ayın buradaki etkisi, duyguları biraz daha güçlendirerek bu insanları daha duyarlı, alıcı ve hatta psişik hale getirir. Hatta üçüncü dekandaki yerleşimlerle doğanlarda duygularını daha uzak ve koruyucu olarak biçimlendirebilir.

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Ezoterizm
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Decan_(astrology)
[3] https://www.ka-gold-jewelry.com/p-articles/chaldean-astrology.php

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu formu kullanarak, verdiğiniz bilgilerin işlenmesini kabul etmiş sayılırsınız. Detaylı bilgi için gizlilik politikasına ulaşabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.