Rüyada Fare Görmek

sFpGI08aeHIRKlLi9SxLyYrRyZ8

Rüyada fare görmek pek iyiye ve hayırlara işaret değildir. Rüyada görülen fare sağlığa delalet eder. Bunun yanı sıra maddi zarar ve kayıplar anlamına gelir. Örneğin iş hayatında hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar gibi. Rüyasında fare gören kişi ortada hiçbir şey yokken aniden hastalanabilir ve yatağa düşebilir. Hane içinde dolaşan fare kişinin maddi zarara uğrayacağına işaret eder. Rüyada fare görmek aynı zamanda kötü huylu, haset bir kadın anlamına gelir. Buna karşın çok fazla fare görmek rızık olarak tabir edilir.

Rüyasında evinde farelerin gezindiğini gören kişinin evinde bolluk bereket olur. Bu rüya aynı zamanda kişinin o yıl süresince ucuzluğu ve bereketi yakalayacağının işaretidir. Eğer kişi rüyasında fareyi bulunduğu yerden çıkarken görürse o halde bu rızkın ve bereketin azalacağına işaret eder. Gündüz gözüyle yani gündüz uykusunda görülen fare rüyada sürekli olarak geziyorsa bu uzun ömre işaret eder. Fare eğer evde bir yeri kemirip oyuk açarsa bu eve girecek hırsıza işaret eder.  Bir kişi rüyasında fare yakalar ya da bir faresinin olduğunu görürse bu yine kötü huylu bir kadın anlamına gelir

Rüyada Fare Öldürmek

Rüyada fare öldürmek, art niyetli ve kötü emelleri olan bir kişiyi alt etmeye ve ona karşı kazanılacak olan galibiyete işaret eder. Rüyada öldürülen fare, içten içe, küçük planlar yaparak küçük zararlar vermeye uğraşan bir kişiyi sembolize eder. Yani fare küçük hesaplar yapan gizli bir düşmana işaret eder. Rüyada fareye ok ya da taş atmak kötü bir kadının arkasından konuşmak ya da o kötü düşünceli kadınla, bir şey üzerinde konuşmak anlamına gelir.

Rüyada Fare Yakalamak

Rüyada fare yakalamak kişinin, bir kadını bir yerde oyuna getirerek, ondan faydalanacağına işaret eder. Bazı yorumculara göre fare yakalamak, size kötülük yapmayı amaçlayan ve arkanızdan işler çeviren kötü niyetli bir insanı mağlup etmeye, ondan gelecek tüm zararları savmaya veya o kişiye karşı uyanık davranıp her türlü eylemini boşa çıkarmaya işarettir. Bazı âlimlere göre ise fare yakalamak, çevresindeki yararsız insanlardan kurtulmaya, boş işleri bırakmaya ve her anlamda doğru yolu bulup takva ehli olmaya delalet etmektedir.

Rüyada Fare İle Oynadığını Görmek

Bu rüyayı gören kimse, ahlaksız bir kadınla vakit geçirir, onunla aynı evde yaşar ve uzun süre bu hanımla birlikte olarak birçok zarara maruz kalır. Bazen de bu rüya insanlara zulüm eden bir adama işarettir.

Rüyada Fare Pisliği Görmek

Rüyada fare pisliği görmek, dedikoduya, küfürlü söze, yapılan ahlaksız davranışlara, günahlara ve münafık kimselerin oynadıkları oyunlara işarettir. Rüyada fare pisliği yiyen kişi dedikoduya maruz kalır veya bu rüya o kimsenin küfürbaz olduğunun ve insanlara diliyle eza ettiğinin bir göstergesidir. Rüyada fare pisliğini yatağından gören kişi, ahlaksız ve kendisine güvenilemeyecek bir kadına evlenir ve onun yüzünden aile yaşamı cehenneme döner.

Rüyada Dişi Fare Görmek

Rüyada görülen dişi fare ahlaksız bir kadındır. Bu kadın iffetsiz davranışlarla erkekleri kandırmaya ve onlar üzerinden menfaat sağlamaya çalışır. Böyle bir rüyayı gören kimse bu kadının oyunlarına kanarak onun oyuncağı haline gelir. Bazı âlimlere göre bu rüya iffetsiz bir hanıma âşık olmaya ya ada böyle bir hanımla evlenerek uzun süreli sıkıntılar çekmeye, aile yaşamındaki huzursuzluklara, nefsinin kölesi haline gelmeye ve ahireti unutup dünyaya yaklaşmaya yorulmaktadır.

Rüyada Boğazınızdan Fare Çıkması

Rüyada boğazından fare çıktığını görmeni, hayırsız bir çocuğa, anne babasına isyankâr, onları dünyada çok üzecek bir evlada işarettir. Bazen de bu rüya haram yemeye, hayırsız mal edinmeye, iş hayatında birçok zorlukla baş etmeye çalışmaya ve kendisine art niyetli davranan kötü düşünceli bir akrabaya işarettir.

Rüyada Fare Kapanı Görmek

Rüyada fare kapanı görmek, rüya sahibinin insanları kandıracak ve onları zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmasına, hile ile mal elde etmeye, yalan söylemeye işarettir. Eğer fare kapanında bir fare yakaladığınızı görürseniz, kötü niyetli insanların sizin üzerinizdeki emellerini engeller ve onları mağlup edersiniz. Fare kapanında birden fazla fare görmeniz, size zarar vermek isteyen ama bir türlü bu emellerine ulaşamayan insanların varlığına işarettir.

Rüyada Fare Sesi Duymak

Rüyada fare sesi duymak, karşılaşacağınız tehlikelerin işaretidir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişi oldukça dikkatli olmalıdır. Bazı sıkıntılara yaşayacağınıza, başınıza gelecek bazı musibetlere, kötü adamlarla muhabbete, ahlaksız bir kadınla düşüp kalkmaya, ölüm tehlikesi atlatmaya yorulan bu rüyanın uyarıcı bir niteliği vardır.

Rüyada Yavru Fare Görmek

Rüyada yavru görmek iffetsiz ve ahlaksız bir kadına işarettir. Fare yavrusu ile karşılaşan kişi aynı o şekilde bir kadınla karşılaşarak ondan kötülük görür. Bu rüya insanları kandıran, onların arkasından işler çeviren, sıkıntıya girmelerine sebep olan ahlaklı gibi görünen ama gerçek yüzünü saklayan hilekâr bir kadındır.

Rüyada Gözsüz Fare Görmek

Rüyada görülen gözsüz fare körlüğe, geçim darlığına, bazı zararların rüya sahibine isabet etmesine, sıkıntıya, yalan şahitliğe ve iş hayatında karşılaşılacak zorluklara işarettir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse, sıkıntı yaşayacağı olaylar içinde bulunur ya da hastalanır sağlığı bozulur. Bu rüyayı eğer maddi sıkıntı çeken birisi görse bir müddet daha bu sıkıntılarının devam edeceğine işarettir. Bazı âlimlere göre ise gözsüz fare, kötülüklere gözünü kapatmaya, insanları uyarmamaya ve hiçbir şey ile ilgilenmemeye işarettir.

Rüyada Bir Sürü Fare Görmek

Rüyada görülen çokça fare âlimler tarafından farklı şekillerde yorulmuştur. Bazı âlimlere göre bu rüya, rızkın genişlemesine, maddi açıdan ferahlamaya, bütün sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Bazılarına göre ise bu rüya ele geçecek haram mal ve paradır. Bu yüzden rüyayı gören kişi meşru olmayan yollardan para kazanır ve bunu farklı yollarda harcar. Rüyada bir sürü fare gören, farklı günahlar işler ve sonunda bu günahlarından pişman olarak tövbe eder. Bazı âlimler de bu rüyayı yağacak yağmur olarak tabir etmişlerdir.

Rüyada Fareyi Takip Etmek

Rüyasında fareyi takip eden insan hidayetten sonra sapıklığa düşer ve insanların kötülüklerine olacak hareketlerde bulunarak toplum tarafından dışlanır ve tahkir edilir. Bu rüyayı gören kimse, günahlardan sakınmayan ve doğru yanlışı ayırmadan yaşayan bir kişi olur. Fareyi takip etmek bahsi geçen nitelikteki insanların fıtratına uymaya aynı onlar gibi davranmaya ve insanlar arasında kötü bir isimle anılmalarını sağlayacak davranışlarda bulunmaya işarettir.

Rüyada Fare Yuvası Görmek

Rüyada görülen fare yuvası, münafıkların evlerine, kötü insanların yaşadığı mekânlara yorulur. Farenin yuvaya girmesi, bu tarz insanların yaşadıkları mahalle veya muhitlerdir. Eğer kişi kendini fare yuvasında görmüşse bu, aslını bilmediği kötü bir insanın evine gitmeye; bazen bu kişilikteki insanlarla oturup kalkmaya ev onlarla vakit geçirmeye işarettir. Bu rüyayı gören kişi kötü niyetli hilekâr insanların fıtratlarına uyarak onlar gibi davranır ve kendisi de insanlara zarar verir. Fare yuvası bazen de zinaya işaret olabilmektedir.

Rüyada Farenin Sizi Isırdığını Görmek

Rüyasında fare tarafından ısırılan kişi, bazı insanların zararına uğrar. Aslında bu rüya temkinli davranmanız ve dikkatli olmanız gerektiğine dair uyarıcı bir rüyadır. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse, çevresindeki insanlara özellikle akrabaları arasında sürekli vakit geçirdiği kişilere karşı dikkatli olmalı ve eğer kötülüğünü isteyen birileri varsa onlara karşı uyanık davranmalıdır.

Rüyada Farenin Bir Şey Yediğini Görmek

Bu rüya o senin pahalılıkla geçeceğinin ve durgun bir dönem geçireceğinizin işaretidir. Eğer fare sizin evinizden aldığı bir şeyleri yiyorsa, elinizden çıkacak mal ve paraya, fakirleşmeye, umduğu kazançları sağlayamamaya bazen de haram mal yemeye, helal olmayan kazanca, süreli anne babasından geçinen ve çalışmayan hayırsız evlada, evinden bir şeylerin kaybolmasına yorulur. Bazı alimlere göre ise bu rüya evinize rahatça girip çıkabilen fakat size kötülük düşünen dost görünümlü bir düşmandır.

Rüyada Fare İle Konuştuğunu Görmek

Rüyasında fare ile konuşan kimse, sürekli insanlara kötülük düşünen ve doğru yoldan sapmış bir kişi ile arkadaş olur ve onunla zaman geçirir. Bu rüya size zararı dokunacak dostlar edinmenize veya içerisinde kötü niyetli insanlar bulunan bir mecliste bulunmanıza, sizin de doğru yoldan çıkmanıza, insanlara zarar verecek davranışlarda bulunmanıza, bazen iş hayatında istediğiniz başarılara ulaşamamanıza bazen de boşa harcanan zamana ve anne babayı üzmeye yorulmaktadır.

Rüyada Farenin Eve Girdiğini Görmek

Rüyasında farenin evine girdiğini gören kişinin maddi olarak kayba uğrayacağına işaret eder. Rüya sahibi kişinin maddi olarak zarara uğrayacağı anlamına gelir. Bazen de bu rüya dost görünen tehlikeli ve zararlı bir düşmanla dost olup onunla vakit geçirmeye yorulur. Rüya sahibinin arkasından işler çeviren ve onun kötülüğünü isteyen bu kişi, sürekli onu takip ederek zarar veremeye ve onu sıkıntıya sokmaya uğraşır. Bazen de bu rüya kişinin kendi ailesinden veya arkadaşlarından gelecek bir belaya, onlar yüzünden uğrayacağı zarara yorulmaktadır. Eve giren fare, sinsi bir düşman, insanlara büyü yapan tehlikeli bir kadın veya evladından kötülük görmeye veya evladı yüzünden üzülüp sıkıntı çekmeye yorulur.

Rüyada Siyah ve Beyaz Fare Görmek

Rüyada metruk bir yerde ya da harap olmuş bir kuyuda siyah ve beyaz fare olmak üzere çok sayıda fare görmek o kişinin ömrünün kısa olacağına işaret eder. Ayrıca evde görülen çok sayıda fare o kişinin evine hiçbir zaman kendisi için iyi ve hayırlı kadınlar girmeyeceğine delalet eder. Eğer fare yatakta ya da rüya sahibinin kıyafetlerinin üzerindeyse o halde sürekli işlerine karışan hayırsız ve kötü bir kadına işaret eder.

Rüyada Ölü Fare Görmek

Rüyasında ölü fare gören kişinin rüyası, çok dişli ve çok güçlü bir düşmanı olduğuna işaret eder. Yani ölü fare gizli ama çok güçlü bir düşman demektir. Bu kişi, rüya sahibinin adeta izini sürer ve ona zarar vermek için yakalayacağı bir anı kollar. Eline geçen ilk fırsatı değerlendirmek peşindedir.

Rüyada Kuyruğu Kopmuş Fare Görmek

Rüyada farenin kuyruğunun kopması ahlaksız bir kadına işaret eder. Aynı zamanda fare düşman anlamına gelmektedir. Kuyruğu kopmuş fare içten pazarlıklı, kötü niyetli, küçük planlar yaparak, küçük zararlar vermek niyetinde olan bir kadına işaret eder. Ama bir detay vardır ki onu da belirtmeden geçmeyelim eğer farenin rengi değişikse yani olması gereken fare renginde değilse o zaman bu bir kadına değil, hem fiziksel olarak hem de karakter olarak çirkin ve kötü bir erkeğe işaret eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Rüya Tabirleri için daha fazla

ruyada-yuzme-havuzu-gormek-gorseli

Rüyada Yüzme Havuzu Görmek

Rüyada yüzme havuzu görmek, bilinçaltımızın derinliklerinde gizli anlamlar ve semboller barındıran ilginç bir rüya türüdür. Bu rüyanın çeşitli yönleri, hayatımızla

ruyada-kano-gormek-gorseli

Rüyada Kano Görmek

Rüyalar, bilinçaltımızın derinliklerinden yüzeye çıkan mesajlarla doludur. Kano görmek de bu gizemli dünyada karşımıza çıkan ilginç bir semboldür. Rüyanızda kano

ruyada-kayak-gormek-gorseli

Rüyada Kayak Görmek

Rüyada kayak görmek, pek çok kişi için heyecan verici bir deneyimdir. Bu rüyanın gizemini çözerek, geleceğinize dair ipuçları elde edebilirsiniz.

ruyada-jetski-gormek-gorseli

Rüyada Jetski Görmek

Merhaba sevgili okurlar! Bugün sizlere, rüyalarımızın derinliklerinde serüvenlere çıkarken karşımıza çıkan bir heyecan kaynağından bahsedeceğim: jetski! Rüyada jetski görmek, ne

Sana Özel Rüya Yorumun

Üstelik

Ilk Alımda

ÜCRETSIZ

ILKUCRETSIZ

Koduyla!